• Pozdně gotická stavba pocházející z doby kolem roku 1520
  • Zachována žebrová síťová klenba, renesanční kruchta a křtitelnice, pozdně gotické sousoší Olivetské hory a 14 epitafů ze 16. století
  • Původně opevněn
  • V 18. století zbarokizován
  • Naproti kostelu jsou zachována Boží muka se šroubovitým dříkem

Kostel sv. Jiří v Horním Slavkově
Sepsala Zuzka Křížová
e-mail: zuzana.kriz@volny.cz
1x foto Petr Beňadik
e-mail: petr.benadik@volny.cz
Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com