Malované domy v ulici Karla Čapka v Sokolově

Budeme-li chtít najít ve stavbách Sokolova nějaké zajímavosti, jistě si je dokážeme najít. Některé jsou obecně známé, jiné zapomenuté nebo sporné. Dají se také najít drobné detaily, doplňující jednotvárnost a nenápadnost staveb ve městě. Za zmínku jistě stojí část činžovních domů v ulicích Karla Čapka, kde se jedná se o 5 domů postavených v jedné etapě výstavby, pravděpodobně jako první v této lokalitě, kde bytová výstavba začala na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. A právě na těchto domech nalezneme štukové výzdoby a malby s prvky blízkými ornamentu. Jedná se o jednoduché stylizované kresby připomínající motivy lidové tvořivosti ve štítech stavení jihočeských nebo moravských vesnic.

U jednotlivých domů nalezneme nad vchodovými dveřmi štukové obdélníkové štíty šíře dveřního otvoru. Tyto štíty jsou vždy na obou vchodech domu stejné. Na přední části domu nad dveřmi mezi schodišťovými okny prvního a druhého patra další ozdobný prvek tvaru čtverce a velikosti okna. A do třetice jsou v horních rozích boků domu opět dvě čtvercové štukové výzdoby. Tato výzdoba se opakuje vždy pouze v rámci domu, každý je tedy zdoben jinak. Stejné jsou motivy nad oběma vchody, stejné jsou čtverce na přední části domu a stejné jsou rohové čtverce v bocích domů. Čtverce na přední části domu a čtverce na bocích jsou obsahově jiné. I když někdy se mohou zdát velmi podobné, a to i mezi různými domy, liší se však vždy alespoň v malých detailech.

Škoda jen, že tyto drobné detaily nebyly uplatněny i na ostatních domech stavěných v této lokalitě. V posledních letech proběhla u některých domů rekonstrukce vnějšího pláště a tyto ozdobné prvky zůstaly zachovány, pouze na domech čp.1302-1303 a čp. 1300-1301 byly boky domu zatepleny a výzdoba snad ukryta pod zateplením. Škoda, že se nenašlo pochopení a drobné finance na přenesení nebo repliku těchto estetických prvků.

Dům č.p. 1301-1302, naddveřní výzdoba
Dům č.p. 1301-1302, naddveřní výzdoba, foto Petr Krása
Dům č.p. 1301-1302, přední část domu
Dům č.p. 1301-1302, přední část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1302-1303, naddveřní výzdoba
Dům č.p. 1302-1303, naddveřní výzdoba, foto Petr Krása
Dům č.p. 1302-1303, přední část domu
Dům č.p. 1302-1303, přední část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1307-1308, naddveřní výzdoba
Dům č.p. 1307-1308, naddveřní výzdoba, foto Petr Krása
Dům č.p. 1307-1308, boční část domu
Dům č.p. 1307-1308, boční část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1334-1335, naddveřní výzdoba
Dům č.p. 1334-1335, naddveřní výzdoba, foto Petr Krása
Dům č.p. 1334-1335, přední část domu
Dům č.p. 1334-1335, přední část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1334-1335, boční část domu
Dům č.p. 1334-1335, boční část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1336-1337, naddveřní výzdoba
Dům č.p. 1336-1337, naddveřní výzdoba, foto Petr Krása
Dům č.p. 1336-1337, přední část domu
Dům č.p. 1336-1337, přední část
domu, foto Petr Krása
Dům č.p. 1336-1337, boční část domu
Dům č.p. 1336-1337, boční část
domu, foto Petr Krása
Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com