25. 5. 2006 | Petr Beňadik | Historie, Kostely
 • První zmínka o kostelu pochází z 15. století
 • Postaven v gotickém slohu
 • Roku 1553 byl kostel přestavěn, kolem roku 1563 byla přistavěna zvonice, pod níž byl umístěn bronzový zvon, který sloužil neuvěřitelných 350 let (do první světové války), později byly přidány ještě dva menší
 • Roku 1858 kostel i s farou vyhořel, zachráněna byla pouze zvonice a socha Panny Marie s Ježíškem
 • Roku 2003 začala stavební záchrana kostela

Pokračování článku…

14. 5. 2006 | Petr Krása | Zajímavosti
Pamětní desky Sokolova

Tak jako Sokolov neoplývá mnoha stavebními památkami, neoplývá ani mnoha pamětními deskami. Několik z nich však ve městě přeci nalezneme, je to například vzpomínka věnovaná osobě J.W.Goetheho na Starém náměstí (foto 1), americké armádě taktéž na Starém náměstí (foto 2), Theodoru Schwarzovi, letci z 2. světové války, umístěná na budově 2. základní školy (centrální škola) (foto 3), nebo téměř neznámá deska na paměť tragické úhony studenta Gymnázia na budobě bývalého Českého hotelu (foto 4). Pokračování článku…

 • Pozdně gotická stavba pocházející z doby kolem roku 1520
 • Zachována žebrová síťová klenba, renesanční kruchta a křtitelnice, pozdně gotické sousoší Olivetské hory a 14 epitafů ze 16. století
 • Původně opevněn
 • V 18. století zbarokizován
 • Naproti kostelu jsou zachována Boží muka se šroubovitým dříkem

Pokračování článku…

 • Postaven v letech 1690-97, na místě gotického kostela z konce 15. století, pravděpodobně podle projektu Kryštofa Dienzenhofera
 • Obklopen areálem proboštství Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou
 • Od počátku 90. let 20. století prochází rozsáhlou obnovou

Pokračování článku…

27. 4. 2006 | Petr Beňadik | Smírčí kříže

Smírčí kříž nacházející se v Dasnicích stojí na pravé straně silnice Dasnice - Chlum sv. Maří za domem čp. 69. Pokračování článku…

Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com