Pluhova dědičná štola

V blízkostí výpadové silnice z Horního Slavkova na Loket nad Ohří nedaleko samotné obce, ústí do Slavkovského potoka na jeho levém břehu stará “Pluhova štola”. Její ústí je zpevněno kulatým kamenným portálem a nad ním se nachází žulový monolit vysoký asi 160 cm. Kdysi na něm byly dvě desky. Vrchní z bronzu znázorňovala dvouhlavou orlici, spodní byla z mramoru a v roce 1868 spadla do vodního příkopu a značně se poškodila. Na deskách jsou nápisy: “Hern Gaspar Pflugen tiefer Erbstollen angefangen nach Michaelis an MDXXXXIX” a druhý, který je poškozen: “Aufgericht bai regir… Simon Vahel von Lilienau ih. Maj. Kai. Rat und Hauptman zu Sladenwaldt”. Pokračování článku…

25. 5. 2006 | Petr Beňadik | Historie, Kostely
 • První zmínka o kostelu pochází z 15. století
 • Postaven v gotickém slohu
 • Roku 1553 byl kostel přestavěn, kolem roku 1563 byla přistavěna zvonice, pod níž byl umístěn bronzový zvon, který sloužil neuvěřitelných 350 let (do první světové války), později byly přidány ještě dva menší
 • Roku 1858 kostel i s farou vyhořel, zachráněna byla pouze zvonice a socha Panny Marie s Ježíškem
 • Roku 2003 začala stavební záchrana kostela

Pokračování článku…

 • Pozdně gotická stavba pocházející z doby kolem roku 1520
 • Zachována žebrová síťová klenba, renesanční kruchta a křtitelnice, pozdně gotické sousoší Olivetské hory a 14 epitafů ze 16. století
 • Původně opevněn
 • V 18. století zbarokizován
 • Naproti kostelu jsou zachována Boží muka se šroubovitým dříkem

Pokračování článku…

 • Postaven v letech 1690-97, na místě gotického kostela z konce 15. století, pravděpodobně podle projektu Kryštofa Dienzenhofera
 • Obklopen areálem proboštství Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou
 • Od počátku 90. let 20. století prochází rozsáhlou obnovou

Pokračování článku…

Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com