Malované domy v ulici Karla Čapka v Sokolově

Budeme-li chtít najít ve stavbách Sokolova nějaké zajímavosti, jistě si je dokážeme najít. Některé jsou obecně známé, jiné zapomenuté nebo sporné. Dají se také najít drobné detaily, doplňující jednotvárnost a nenápadnost staveb ve městě. Za zmínku jistě stojí část činžovních domů v ulicích Karla Čapka, kde se jedná se o 5 domů postavených v jedné etapě výstavby, pravděpodobně jako první v této lokalitě, kde bytová výstavba začala na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. A právě na těchto domech nalezneme štukové výzdoby a malby s prvky blízkými ornamentu. Jedná se o jednoduché stylizované kresby připomínající motivy lidové tvořivosti ve štítech stavení jihočeských nebo moravských vesnic. Pokračování článku…

26. 4. 2007 | Martin Zatloukal | Zajímavosti
Sladkovodní houba říční

Následující řádky patří sladkovodní houbě říční (Ephydatia fluviatilis, River sponge nebo Fresh water sponge), která se vyskytuje ve vodních plochách Sokolovska. Fotografie pochází ze starého zaplaveného hnědouhelného lomu Gsteinigt na hranici Sokolova a Dolního Rychnova, později používaného jako úložiště škváry.

Většina lidí si pod slovem houba představí hřib nebo dřevomorku. Ale s těmi mají živočišné houby společný jen český název. Houby, kmen Porifera, jsou vodní živočichové, převážně mořští. Pouze čeleď Desmospongiae se vyskytuje ve sladkých vodách. Pokračování článku…

24. 2. 2007 | Petr Beňadik | Zajímavosti
Druhý Sokolov

Před lety jsem se kdesi dostal ke zmínce, že v republice existuje ještě jeden Sokolov, ale pro řadu jiných starostí jsem tenkrát tuto informaci „pustil z hlavy”. Znovu mi tuto skutečnost připomenul krátký článek prof. dr. Jiřího Fraidla, CSc., v Sokolovském deníku z 8. dubna 2000. Tentokrát jsem se rozhodl, že se pokusím o tom druhém Sokolově na Havlíčkobrodsku zjistit bližší poznatky a za nezištné pomoci dvou profesionálních historiků (ředitele OA Sokolov PhDr. Vlasáka a ředitele Městského muzea v Novém Bydžove, mého bratra Jaroslava Prokopa) jsem získal řadu konkrétnějších informací včetně příslušných ilustrací.

Hned v úvodu ale musím upozornit na nepřesnost ve výše zmiňovaném článku. Profesor Frajdl hovoří o loupeživém zemanovi Pavlu Hubekovi ze Žišova, zatím co všechny historické práce jej jmenují Pavel Hubenek ze Žišova (Žišov leží severně od Uhlířských Janovic na Kutnohorsku). Pokračování článku…

14. 5. 2006 | Petr Krása | Zajímavosti
Pamětní desky Sokolova

Tak jako Sokolov neoplývá mnoha stavebními památkami, neoplývá ani mnoha pamětními deskami. Několik z nich však ve městě přeci nalezneme, je to například vzpomínka věnovaná osobě J.W.Goetheho na Starém náměstí (foto 1), americké armádě taktéž na Starém náměstí (foto 2), Theodoru Schwarzovi, letci z 2. světové války, umístěná na budově 2. základní školy (centrální škola) (foto 3), nebo téměř neznámá deska na paměť tragické úhony studenta Gymnázia na budobě bývalého Českého hotelu (foto 4). Pokračování článku…

22. 4. 2006 | Petr Beňadik | Zajímavosti
Jeskynní perly

Jeskynní perly, které vznikají v krápníkových jeskyních, jsou po celé České republice opravdovou raritou. Uvádělo se, že vznikají pouze v krápníkových jeskyních či syntrových štolách, po nálezu Petra Krásy se však ukázalo, že nemusí vznikat pouze zde, ale také ve starých rozlehlých sklepích, které byly vybudovány ve skále. Sokolovsko je tak jedna z mála oblastí, kde se tyto vzácné jeskynní perly vyskytují. Bohužel vám kvůli vzácnosti nálezu nemůžeme sdělit bližší informace o popisované lokalitě. Pokračování článku…

Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com